Duquesne Dukes Alternate Poll

Bret Miller

Pick your favorite Duquesne Dukes alternate logo?